Nyheter

Tannbehandlingstjeneste

Hva er CEREC ?
I 1985 Sirona Dental Systems endret ansiktet av tannbehandling ved å skape CEREC tannerstatninger .

ALL ON FOUR
Best in class – All-on-4® treatment concept Minimally invasive solution with a fixed full-arch restoration for high patient satisfaction Rapid improvement in quality of life

Botox® in Essex for Teeth Grinding (also known as Bruxism)
Botox® in Essex for Teeth Grinding (also known as Bruxism) Bruxism is a medical term that describes the act of grinding the teeth and clenching the jaw

 Tennene Skalering og polering
Regelmessig tenner Skalering og polering sikrer en god oral helse. Dette konseptet er godt etablert i USA, Storbritannia og andre utviklede land og er sterkt å plukke opp i India også.

3D OPG OG TOMOGRAPHY
Cranex 3D bilder er detaljerte og radiologens verktøy for å kunne gjøre en best mulig diagnostikk og tannlegen en mulighet til nøyaktige behandlingsplanlegging ...

Digital Radiography System
Digital Radiography System gives our practice the ability to take high quality digital images, while using less radiation (80% less than traditional x-ray) – providing you with a safer and quicker dental visit.

Sedasjon
For mange er tannbehandling uproblematisk, men noen føler at et besøk hos tannlegen er umulig.

 bevisst Sedasjon
Bevisst Sedasjon; Frykt og bekymringer hørt under tannbehandling, bekvemmelighet og nytelse forvandle ...

SMERTEFRİ BEDØVELSE MED SLEEPERONE
I dag har vi muligheten til å kunne si at all tannbehandling skal foregå uten smerter.

ozon generator
The ozone generator Prozone, is the perfect device for better treatment results for disinfection - eliminating bacteria, viruses and mycosis in virtually all aspects of dentistry.

LaserSmile
LaserSmile

Vi har best og raskest laser i verden nå
Vi har best og raskest laser i verden nå

Copyright © 2016 | Sun Tannlegeklinikk | Web Design Deltawebsistem