Hva skjer på første besøk?

Hva skjer på første besøk?

Velkommen til vårt tannlegekontor hvor du får alt på ett sted.
Hos oss setter vi dine ønsker og behov i sentrum. Her kan du være trygg på at du får en sikker behandling tilpasset dine behov. Du skal får den hjelp du trenger, når du trenger den.

Kanskje er det familie, venner eller kolleger som er grunnen til at du ser deg rundt på vår hjemmeside. Eller kanskje du har søkt deg fram til oss på annen måte.

Som ny pasient vil vi gjerne benytte anledningen til å fortelle litt om oss selv og rutinene ved vårt kontor. Nedenfor kan du finne mer om det. Kanskje leser du denne informasjonen etter å ha snakket med en av våre hyggelige sekretærer; da har du allerede mottatt en del nyttig informasjon

Hva skjer
For de fleste er et besøk hos tannlegen greit, men noen er engstelige. Andre kan være så bekymret at de ikke tør gå til en kontroll av frykt for hva som skal skje. Da er det godt å vite at første time er helt smertefri, og det er satt av god tid. Kanskje har du spesielle ønsker eller behov som du vil snakke med oss om. Det blir tatt digitale røntgenbilder på hver side av tannrekkene, og et stort røntgenbilde av underansiktet: et OPG. Det gir oss viktig informasjon om alle tennene dine: kjevebenet, ikke-frembrudte tenner og forhold som ikke lar seg påvise på små røntgenbilder. I tillegg tar vi digitaliserte fotos som legges inn i din datajournal. Da har vi «vanlige» bilder av tennene dine i tillegg til røntgenbildene.

Helseopplysninger
Når du kommer første gang blir du bedt om å fylle ut et helseskjema. Det er viktig at du tar deg tid til å fylle ut skjema nøyaktig. Dette er opplysninger vi trenger for å gi sikker behandling tilpasset dine behov. Vi vet det ofte er en sammenheng mellom tannhelse og den generelle helsetilstand, informasjon om medisinbruk, lidelser eller sykdommer er derfor viktig. En del tilstander kan utløse bidrag eller støtte fra trygdekontoret.

Betaling
Vi setter pris på at du betaler med kort(Bank Axept) eller kontant. Du får en spesifisert tann rapporten som viser hva som er gjort.

Behandlingsplan og kostnadsoverslag
Noen har et stort behov for tannbehandling, andre mindre behov. Uansett hva som er dine ønsker eller ditt behov vil du alltid motta et behandlings- og kostnadsoverslag før en behandling starter. Det er viktig for deg, men også for oss. Du vet hva som skal skje, og vi er sikre på at du er informert om hva som skal gjøres. Da bør grunnlaget for gjensidig tillit være lagt, som er så viktig for å oppnå vellykket behandling.

Vi håper at denne korte orienteringen har vært til hjelp for deg.

Copyright © 2016 | Sun Tannlegeklinikk | Web Design Deltawebsistem