Implantat

Det er mulig å erstatte nesten alle tapte tenner med implantat. Behandlingen innebærer at man lar en titanskrue vokse fast i kjevebenet, På den festes siden en krone eller bro. Grunnstoffet titan kan aksepteres av kroppen nesten som om det var dens eget vev. Dette gjør at pasienter kan få nye røtter fremstilt i titan som vokser fast i kjeve benet. Med en liten operasjon kan tannlegen feste titanskruer eller fiksturer som det kalles på fagspråket i kjeven. På fiksturen festes siden en såkalt distanse som stikker ut en bit gjennom tannkjøttet. En krone eller bro limes eller skrus deretter fast på distansen. Når behandlingen utføres er det viktig at pasienten er frisk men også pasienter med medisinsk balanserte sykdommer kan få implantater.
Benets kvalitet er avgjørende;
Tap av en eller flere tenner gjør at benet der tannroten satt understimuleres. Det kan føre til at benet sakte løses opp. Fordelen med implantat er at denne prosessen ofte stopper opp. Jo lenger man venter med implantat behandling, desto større er risikoen for at det ikke nok ben å feste fiksturer i. I de tilfeller der kjevebenet er kraftig oppløst går det blant annet å transplantere inn ben. Dette gjøres for at fiksturer med større sikkerhet skal kunne feste seg i benet. Benets kvalitet er avgjørende for hvor mange fiksturer som får plass. I en tannløs kjeve er det vanlig at tannlegen fester seks fiksturer. På fiksturene kan det siden festes en bro med nye tenner.
Hva er et tannimplantat?
Et implantat
er laget i titan, og er formet som en skrue. Implantatet opereresinn i kjevebenet. Det fungerer som en stabil “rot” for den nye tannen. Tilimplantater kan man feste ulike typer tannerstatninger, som f.eks. kroner, broereller proteser
Hvor lang erfaring har man med implantater?
Siden midten av 60-tallet har man, med stor suksess, behandlet pasienter medimplantater. I dag finnes det mennesker som har hatt sine implantater i 30 år!
Når er et implantat et alternativ?
Uansett om du mangler en, flere eller alle tennene, vil implantater være deneneste måten å få nye,
permanente tenner på.
Når du mangler en tann
Hvis du mangler en tann, er vanligvis en enkel krone festet til et implantat denbeste måten å restaurere tyggefunksjon og estetikk på. Dersom nabotennene erfriske og uten fyllinger, vil det være en fordel å unngå å slipe på disse.
Når du mangler flere tenner
Hvis du mangler flere tenner, kan man sette inn flere implantater. Deretter festerman en bro eller flere kroner på disse.
Når du mangler alle tennene:
Hvis alle tennene dine i over- og/eller underkjeven er borte, finnes det to alternativer:
1. En hel bro. En hel bro er festet til flere implantater. Broen sitter fast og kan barefjernes av en tannlege.
2. En implantatforankret helprotese. Helprotesen er forbundet til to eller flereimplantater, via ulike typer låsemekanismer. Denne “låsen” gjør det lett for brukerenå ta protesen av og på. Når protesen sitter på plass er den festet tett til implantatene,og det er ingen risiko for at den skal løsne ved bruk.
Hvilken løsning som passer best for deg, bestemmes av individuelle forhold oghva du selv foretrekker. De individuelle faktorene man må ta i betraktning er bl.a.type og mengde benvev, samt funksjonelle forhold. Snakk med tannlegen din ogfinn ut hva som passer best for deg. Uansett hvilken løsning som velges, vil du blii stand til å snakke, tygge og smile uten å føle deg usikker på tennene dine.
Hva er alternativene til implantater?
De tradisjonelle alternativene til implantater, kan være bro, avtagbar partiellproteseeller helprotese.
Hvis du mangler en tann, vil et alternativ være å lage en bro som er festet tilbaksiden av de to nabotennene – en såkalt emalje-festet bro. Varigheten på en slikbroløsning er som regel begrenset. Du kan også få laget en tradisjonell bro, noesom innebærer å slipe til de to nabotennene. Denne løsningen er relativt varig,men du må nok regne med å skifte den et par ganger i løpet av livet.
En tradisjonell, avtagbar partiell- eller helprotese, kan ha en tendens til å løsneunder normal tygging, smiling og prating. Dette kan gi en følelse av utrygghet isosiale sammenhenger.
Normalt vil de naturlige tenne dine stimulere og opprettholde nivået av kjeveben.Hvis en eller flere tenner går tapt, vil du med tiden faktisk miste ben ikjeven. Jo mer ben man mister, jo vanskeligere blir det å holde en tradisjonellprotese stabilt på plass.
Hvordan skiller implantatfestede tenner seg fraen tradisjonell protese eller bro?
Sammenliknet med de tradisjonelle løsningene, vil implantatfestedetenner:
• Se ut som naturlige tenner.
• Fungere som naturlige tenner.
• Føles komfortable, og holde seg på plass.
• Gi deg mulighet til å snakke, smile og spise, uten at du behøver åføle deg usikker.
• Ikke trenge andre tenner som feste, og krever derfor ikke at mansliper ned friske tenner. 
Tilfeller 3
Tilfeller 4
Det er mulig å erstatte nesten alle tapte tenner med implantat.
Behandlingen innebærer at man lar en titanskrue vokse fast i kjevebenet. På den festes siden en krone eller bro.
Tenner slites med tiden. I blant så mye at de går tapt. De vanligste årsakene til tap av tenner er tannløsningsykdommer, karies og frakturer.
I et par tiår har det vært hjelp å få i form av implantat. I nesten alle tilfeller går det å få tenner som sitter fast og ser naturlige ut med hjelp av denne behandlingen.

Mer om Implantat
Grunnstoffet titan kan aksepteres av kroppen nesten som om det var dens eget vev. Dette gjør at pasienter kan få nye røtter fremstilt i titan som vokser fast i kjevebenet.
Med en liten operasjon kan tannlegen feste titanskruer, eller fiksturer som det kalles på fagspråket, i kjeven. På fiksturen festes siden en såkalt distanse som stikker ut en bit gjennom tannkjøttet. En krone eller bro limes eller skrus deretter fast på distansen.
Når behandlingen utføres er det viktig at pasienten er frisk, men også pasienter med medisinsk balanserte sykdommer kan få implantater. Høy alder er sjelden et problem.
Komplikasjoner er uvanlig
Inngrepet skjer vanligvis ved hjelp av lokalbedøvelse og er smertefritt. I løpet av de neste dagene etter operasjonen kan det forekomme hevelse og verking.
Alvorlige og omfattende komplikasjoner er ytterst uvanlige. I noen få tilfeller kan det hende at implantatet ikke fester i kjevebenet. I blant gjør man da om operasjonen. Alternativet er å feste implantatet på færre fiksturer enn hva som var planen fra starten av behandlingen.
Benets kvalitet er avgjørende
Tap av en eller flere tenner gjør at benet der tannroten satt, understimuleres. Det kan føre til at benet sakte løses opp. Fordelen med implantat er at benet stimuleres og at oppløsningen av benet ofte stopper opp.
Jo lenger man venter med implantatbehandling, desto større er risikoen for at det ikke er nok ben å feste fiksturer i. I de tilfeller der kjevebenet er kraftig oppløst går det i blant an å transplantere inn ben. Dette gjøres for at fiksturer med større sikkerhet skal kunne feste seg i benet.
Benets kvalitet er avgjørende for hvor mange fiksturer som får plass. I en helt tannløs kjeve er det vanlig at tannlegen fester seks fiksturer. På fiksturene kan det siden festes en bro med nye tenner.
I blant er det ikke mulig å feste så mange fiksturer. Alternativet kan da være en avtagbar protese, en såkalt dekkprotese. Til tross for at den er avtagbar har den et bra feste mot fiksturene og glir ikke rundt som en protese ofte gjør.
Når det mangler enkelttenner
Implantat er et mer skånsomt, holdbart og vanligvis mer estetisk alternativ til bro som har vært den vanligste behandlingen for å fylle tannluker fram til nå. Broen støtter seg nemlig på tennene foran og bak tannluken, noe som innebærer at tannlegen ofte må slipe ned frisk tannsubstans for å få plass til broen.
Når mange tenner mangler
Når mange tenner mangler eller når de tenner som er igjen er av dårlig kvalitet går det ikke alltid å feste en bro med en god prognose. Tidligere har protese vært den vanligste behandlingsmetoden i slike tilfeller. Den festes med små kroker eller klammere til de gjenværende tennene. Den kan også festes mot tannkjøttet omtrent som en sugekopp. Ulempen er at det kan være vanskelig å venne seg til en protese ettersom det kan gnage og føles som den løsner.
Med hjelp av implantat er det nå mulig å få fastsittende tenner som erstatning for protesen. Undersøkelser viser at 90 prosent av alle implantater som lages i helt tannløse kjever blir vellykede

Behandling- Implantat
Implantat er en utprøvd og sikker behandling som nesten alltid lykkes.
Før behandlingen er planleggingen viktig. Innledningsvis gjøres det bl.a en røntgenundersøkelse. I blant konsulteres også andre tannleger og spesialister for at resultatet skal bli så bra som mulig.
Det er viktig at kjeveben og eventuellt andre tenner er hele og uten infeksjon før behandlingen. Om det bør utføres annen behandling først kan det innebære at man avventer implantatbehandlingen inntil den andre behandlingen er avsluttet.
Kirurgisk og protetisk behandling
Implantatbehandlingen består av en kirurgisk og en protetisk del. Den kirurgiske delen innebærer en eller flere operasjoner, da tannlegen bl.a fester fiksturer.
Den protetiske behandlingen innebærer fremstilling av tannen eller tennene som skal festes til fiksturen eller fiksturene. Under denne delen hører også tilpasningen av de provisoriske tennene pasienten vanligvis har i tilhelingsperioden


 
1. Fiksturinn setting
Overkjevens fortannsområde sett i tversnitt fra siden. Med en nøyaktig operasjonsteknikk plasserer tannlegen fiksturen i kjevebenet. Operasjonen tar vanligvis 1 timer og er helt smertefri.

 
2. Tilhelings periode
Operasjonen er ferdig, nå begynner tilhelingsperioden. I overkjeven er den vanligvis ca. 6 måneder. I underkjeven, med sitt kraftigere ben, holder det ofte med ca 3 måneder. 2- stegs teknikk innebærer at tannkjøttet dekker over fiksturen i tilhelingsperioden. Ved 1-stegsteknikk (som her) stikker en liten topp istedet ut gjennom tannkjøttet.

 
3. Distansetilkobling
Når benet har vokst rundt fiksturen (osseointegreres) sitter den fast. Forenklet kan det sies å være den nye tannroten. Nå forlenges fiksturen med en distanse. Ved 1-stegsteknikk (som her) behøves ingen ny operasjon. Ved 2-stegsteknikk gjør tannlegen et mindre inngrep for å finne fiksturen under tannkjøttet. På distansen skal den nye tannen (kronen, protesen eller broen) festes.

4. Det protetiske arbeidet
Vanligivs påbegynnes fremstillingen av den nye tannen i løpet av noen uker etter at distansen er kommet på plass. Arbeidet innledes med at det tas et avtrykk av munnen. Deretter følger ytterligere 1-6 besøk. I løpet av disse besøkene bestemmer pasienten og tannlegen utseende og form på den/de fixed full mouth oral rehabilitation with implants(12 implants supported 28 porcelain teeth
fixed full mouth oral rehabilitation with implants(12 implants supported 28 porcelain teeth-1
fixed full mouth oral rehabilitation with implants(12 implants supported 28 porcelain teeth-2-
fixed full mouth oral rehabilitation with implants(9 implants supported 28 porcelain teeth
single implant and Implant supported porcelain fused to metal crown
single implant and Implant supported porcelain fused to metal crown
11 implants+26 porcelain crowns
6 implants+12 Porcelain crowns
6 implants+Porcelain crowns
Copyright © 2016 | Sun Tannlegeklinikk | Web Design Deltawebsistem