Hygiene Tiltak

Kompromissløs sikkerhet
Infeksjonskonroll ved vårt kontor er også meget viktig for oss. For å beskytte våre pasienter og oss selv oppretholder vi strengt sterilisering og kryss smitteprosedyrer. Vi benytter de standarder som den American Dental Association (ADA), yrkeshelse sikkerhet og helse administrasjon (OSHA) og Senter for sykdomkontroll (CDC) anbefaler. Hygienenivået er høyt , da den Tyrkiske lovgivning på dette område er veldig streng . Alle instrumenter desinfineres, til dette vi benytter moderne og høyteknologisk desinfeksjonssystemer.

Rom, ganger og områder med konstant trafikk rengjøres daglig med standardiserte vaskemidler som inneholder såpe, klorin og salmiakk. Spesifikke arbeidsoverflater er renset for smittestoff med desinfeksjonssystem. På et tannlegekontor finnes det forskjellige arbeidsområder og dermed forskjellige arbeidsoverflater. Noen er mer utsatt for potensielt farlige organismer enn andre. Mengde potensielt smittsomme elementer er ikke det samme på følgende steder: gulvet, tannlegestolen, arbeidsbrettet, vasken og sorteringssentralen på vaskerommet. Derfor har vi opprettet individuelle hygieneplaner for alle de forskjellige områdene. Høytrafikkområder renses daglig etter behov.Resten av arbeidsoverflatene (stol, brett, vask, sorteringsområde, osv.) blir desinfisert mellom hver eneste pasient (ca 10-20 ganger daglig).Alle makroskopiske elementer (plakk, vev, spytt, bloddråper, osv) er fjernet manuelt ved en prevaskrutine. Deretter er alle instrumentene renset i høy temperatur i oppvaskmaskinen (85º C i tre minutter) . Sorteringsfasen settes i gang og instrumentene skilles i forskjellige kategorier: bor, rotfyllingsutstyr, kirurgiske instrumenter, uspesifikke manuelle elementer og roterende apparater (turbiner, håndstykker og vinkelstykker). Noen instrumenter legges i spesielle kassetter, andre innpakkes individuelt og andre legges oppi større steriliseringsposer for instrumentsett. Autoklavesterilisering (i høyt vakuum ved 121 º C ) er neste steg. Roterende instrumenter steriliseres i et spesielt program.I vår praksis fins det et bredt spektre engangsbruksgjenstander. Servietter, spyttsugere, nål og spisser, Kirurgiske hetter,kirurgiske blader kofferdammer, røntgensensorbeskyttere, osv.

FOREBYGGENDE TILTAK –SMITTEVERN

Alle våre førstegangspasienter fyller ut et helseopplysningsskjema som omfatter detaljert informasjon om pasientens nåværende og tidligere helsetilstand. Dette skjemaet er oppdatert årlig etter behov. Årlig helsekontroll er foretatt av vårt personell. Helsepersonell som er i hyppig kontakt med blod og saliva skal i tillegg vaksineres mot hepatitt. Til slutt er bruk av barriereteknikk effektive og miljøvennlige smitteforebyggende tiltak i samsvar med nasjonale og internasjonale tilrådinger. Her inngår bruk av briller, hansker, nese- og munnbind. Håndvask og bruk av desinfiserende midler er en forutsetning for at barrieretiltak skal fungere.

Bruk av vernebriller er et velakseptert tiltak som er i bruk på vårt kontor. Briller beskytter pasientens øyne mot intenst lys, vann, diverse kjemikalier, spissinstrumenter, bor og små tann-/fyllingsfragmenter som kunne havne på feil sted.
Copyright © 2016 | Sun Tannlegeklinikk | Web Design Deltawebsistem